Etki Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Etki Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Etki Analizi, iş talebinde herhangi bir sebepten dolayı meydana gelen değişikliklerin, iş ihtiyaçları ve gereksinimler üzerine etkisinin görülüp değerlendirilerek başarılı bir gereksinim yönetim sürecinin gerçekleştirilmesi için gerçekleştirilen sistematik bir süreçtir.

İş analisti gerek kurum düzeyinde gerekse de görev aldığı projeler çerçevesinde etki analizi çalışmalarını kurum kültürü haline getirilmesini sağlamalıdır. Aslında nedeni ne olursa olsun değişimin hayatın bir parçası olduğu ve her an meydana gelebileceği kabullenilirse; bu değişime karşı yapılması gerekenler bir süreç haline daha kolay getirilebilir.

Bir proje kapsamında değişik faktörlerden dolayı projenin herhangi bir anında değişiklik talebi ortaya çıkabilir.  Böyle bir durum projenin süresini ve bütçesini etkileyebilir. Bu nedenle bu değişiklikler karşısında etki analizi yapılmalıdır. Böyle bir etki analizi için aşağıdaki şekilde bir yaklaşım uygulanabilir:

 • Gelen değişikliğin yapılması veya yapılmaması durumunda ortaya çıkacak etkiler belirlenmelidir. Bunun için aşağıdaki sorulardan faydalanılabilir
  • Değişikliğin gereksinimlere ve kurumsal stratejiye etkisi nedir?
  • Değişikliğin yapılabilirliği nedir?
  • Değişiklik yapılan herhangi bir gereksinimi etkiliyor mu?
  • Yapılmayan hangi gereksinimler etkileniyor?
 • Projede iş ihtiyaçlarından çözüm gereksinimlerine ve test senaryolarına kadar kurulan izlenebilirlik  (traceability) matrisi kullanılarak etkilenecek noktalar belirlenir.
 • Değişikliğin herhangi bir riski tetikleyip tetiklemediği incelenir.
 • Etkilenen noktalar belirlendikten sonra harcanacak efor tahminlerinde bulunur.
 • Değişiklik sonrası herhangi bir kullanıcı eğitimi ihtiyacı ortaya çıkıyor ise neler olduğu üzerine inceleme yapılır.

Değişiklik işin doğası gereği her zaman ortaya çıkabilir. Önemli olan iş analisti olarak değişiklikleri ortadan kaldırmak için çalışmak değil geldiği zaman etki analizi yaparak başarılı bir şekilde değişikliği yönetmemiz gerekir.

Yazar hakkında

Kare Bilgi Teknolojileri administrator